Mjesec: ožujak 2023.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „SATNICA ĐAKOVAČKA“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02,  URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje JAVNU … Više

Skip to content