4. zajednički sastanak projektnog tima

Dana 13. studenoga 2020. godine u okviru aktivnosti na projektu „Energy efficient public power“ (HR-RS 345) koji se sufinancira u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020, održan je 4.zajednički sastanak projektnog tima, ON-LINE preko platforme ZOOM.

Skip to content