Projekt "Interreg - IPA CBC Croatia - Serbia Energy efficient public power"

Potpisan ugovor za izvođenje radova za poboljšanje energetske učinkovitosti javne zgrade

Dana 5. siječnja 2021.godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na „Poboljšanje energetske učinkovitosti javne zgrade”. Radovi će se izvoditi u naselju Gašinci na zgradi Društvenog doma. Predmet nabave je dio aktivnosti iz projekta E2P2 – „Energy efficient public power“ … Više

Potpisan je ugovor o izvođenju radova za ugradnju solarnih elektrana na javne zgrade

U studenom 2020.godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na „Poboljšanje energetske učinkovitosti, Grupa 1. – Ugradnja solarnih elektrana na javne zgrade“. Radovi ugradnje solarnih panela izvoditi će se na objektima u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka: Dječji vrtić Petar Pan … Više

Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji energetski učinkovite javne ravjete u naselju Satnica Đakovačka

U studenom 2020.godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na „Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete u naselju Satnica Đakovačka“. Javna rasvjeta izgraditi će se u naselju Satnica Đakovačka u ulicama Braće Radića, Vladimira Nazora, Kneza Branimira. Predmet nabave je dio … Više

Održana RSE konferencija – „Renewable source of energy“

Dana 3. rujna 2020.godine održana RSE konferencija – „Renewable source of energy“ u sklopu projekta E2P2 – “Energy efficient public power” koji se sufinancira sredstvima Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia -Serbia 2014-2020. Konferencija je održana u Kući za odmor … Više

Održan sastanak projektnog tima “Energy efficient public power”

Dana 23. srpnja 2020.godine održan je 3. zajednički sastanak projektnog tima „Energy efficient public power“, HR-RS 345, E2P2, koji se sufinancira u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. Sastanak je održan ON-LINE koristeći platforma ZOOM.

Održan zajednički sastanak projektnog tima

Dana 26. veljače 2020.godine održan je 2.zajednički sastanak projektnog tima u okviru projekta “Energy efficient public power” – E2P2. Sastanak je održan u Đakovu. Partneri su prokomentirali aktivnosti odrađene u 1. izvještajnom periodu, uskladili budžet s realnom dinamikom aktivnosti prema … Više

Skip to content