Financiranje udruga za 2017. godinu

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka u 2017. g.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. g.

 

Komentiraj

Skip to content