Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)

Sukladno članku 798. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 12/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017), naručitelj Općina Satnica Đakovačka, OIB: 92899641323, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka, za predmet nabave “Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Satnica Đakovačka”, Evidencijski broj nabave OMV/1/2018, putem EOJN RH stavio je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prijedlog Dokumentacije o nabavi u cijelosti, Troškovnik, Glavni projekt, Nacrt dokumentacije o javnoj nabavi, Elaborat križanja.

Prethodno savjetovanje objavljeno je u EOJN RH dana 11.05.2018. i trajalo je do 16.05.2018. godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

 

PROČELNICA

Božana Kovačić, mag. iur.

PRILOZI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Popis sudionika – uvid u projektnu dokumentaciju

Komentiraj

Skip to content