IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „Satnica Đakovačka“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka
KLASA: 351-02/23-01/02, URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Satnica
Đakovačka“. Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je trideset (30) dana u vremenu od 27.03.2023. godine do 25.04.2023. godine.
Prijedlog plana bio je izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, ulica Braće Radića 3, Satnica Đakovačka svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje oodržano je 29.03.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, ulica Braće Radića 3, Satnica Đakovačka.

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE UPU GZ S.ĐAKOVAČKA-16.5.2023.

Skip to content