2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18.), općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje

2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi
Općine Satnica Đakovačka za 2023.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
– zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
– književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
– glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
– dramsku i kazališnu djelatnost,
– filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
– inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
– međunarodnu kulturnu suradnju
– manifestacije

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Satnica Đakovačka, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Satnica Đakovačka u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.327,23 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.654,46 EUR.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:
– biti upisane u Registar udruga
– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (Narodne novine broj:74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.)
-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora do dana objave ovog natječaja
– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora ovlaštena osoba za zastupanje udruge dostaviti će potvrdu Porezne uprave o stanju javnog duga.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 29. svibnja 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti najviše dva projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2023.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Ostvarivanje prednosti u financiranju projekta i uvjeti koje neprofitna organizacija treba ispunjavati kako bi se prijavila na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili kurirskom službom na slijedeću adresu:

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Braće Radića 3
31421 Satnica Đakovačka

Uz naznaku : 2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Natječajnu dokumentaciju moguće je dostaviti i putem maila udrugeosdj@gmail.com, u slučaju potrebe sva dokumentacija može biti zatražena u izvorniku. Prilikom dostave dokumentacije elektroničkom poštom u naslovu maila potrebno je naznačiti 2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2023.godinu

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udrugeosdj@gmail.com najkasnije do 13. svibnja
2023.godine.

KLASA:400-07/23-01/7
URBROJ:2158-34-03-23-1
Satnica Đakovačka, 27. travnja 2023. godine

 

PRILOZI

Tekst Javnog natječaja

Upute za prijavitelje

B2 Obrazac proračuna

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izvješće o utrošenim sredstvima

Opisni obrazac za prijavu – Javne potrebe u kulturi

Privola

Skip to content