Javna tribina o načinu korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Općina Satnica Đakovačka u suradnji s tvrtkom Univerzal d.o.o. Đakovo u sklopu projekta “Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta” koji se sufinancira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.1.16.0078 sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

Organizira

 

JAVNU TRIBINU

 

  • O načinu korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta
  • Sprječavanju nastanka otpada
  • Ponovne uporabe proizvoda
  • Odvajanja otpada u kućanstvima
  • Ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

 

Tribina će se održati 25.04.2022. godine

U 10:00h u Domu kulture, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka. 

U 11:30h u Domu kulture, Stjepana Radića 70, Gašinci

 

Poziv na javnu tribinu 25.4.2022.

Skip to content