Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće:

 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
 • poticanje i promicanje sporta
 • djelovanje sportskih udruga
 • sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
 • planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Satnica Đakovačka

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Satnica Đakovačka, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Satnica Đakovačka u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

 • djelovati u području sporta (što je vidljivo iz Statuta)
 • biti upisane u Registar udruga
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17)
 • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija – ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
 • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 3.prosinca 2018. godine.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2018. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Ante Starčevića 28,
31421 Satnica Đakovačka
Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu
Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr najkasnije do 15.studenoga 2018.

PRILOZI

Tekst javnog natječaja (za preuzimanje)

Upute za prijavitelje

Obrazac za prijavu

Izvješće o utrošenim sredstvima

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

 

 

B2 Obrazac proračuna

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Komentiraj

Skip to content