Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Dokumentacija natječaja za financiranje javnih potreba u sportu za 2022. godinu za područje Općine Satnica Đakovačka:

I Izmjene Teksta javnog natječaja

Tekst javnog natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac za prijavu

Privola

Obrazac proračuna

Izvješće o utrošenim sredstvima

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skip to content