Javni natječaj za financiranje potreba u kulturi za 2022. godinu

Dokumentacija natječaja za financiranje potreba u kulturi za 2022. godinu:

Tekst Javnog natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac za prijavu – Javne potrebe u kulturi

Privola

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izvješće o utrošenim sredstvima

B2 Obrazac proračuna

Skip to content