Javni natječaj za prodaju vozila za prijevoz otpada

Na temelju članka 2. Odluke o pokretanju postupka prodaje vozila (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 6/19.) Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka prodaje putem javnog natječaja (dalje u tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je vozilo marke MAN, tip: TGM 18.290 4X2 BL FARID T1MH18 broj šasije:WMAN18ZZ1EY312827, za prijevoz otpada, registracijske oznake DJ560BP, u prometu od 18.06.2014.godine.

 

2. NAČIN PRODAJE

Vozilo se prodaje putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda. Postupak prodaje prikupljanjem ponuda podrazumijeva dostavljanje ponuda zainteresiranih ponuditelja na adresu prodavatelja u zatvorenim omotnicama.

 

3. POČETNA CIJENA

Početna cijena pokretnine utvrđuje se u iznosu od 550.000,00 HRK.

 

4. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja imaju:

  • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica EU,
  • pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj ili nekoj od država članica EU

Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 24.veljače 2020.godine.

 

6. ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom putem ovlaštenog poštanskog ureda ili kurirske službe. Ponude se dostavljaju na adresu Općina Satnica Đakovačka, Ante

 

PRILOZI

Izjava o roku valjanosti ponude

Izjava o sklapanju ugovora i podmirenju troškova

Javni natječaj za prodaju vozila

Obrazac ponude

Privola za korištenje osobnih podataka

Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

Komentiraj

Skip to content