Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

S obzirom da Općina Satnica Đakovačka planira prijavu na navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici imaju, na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt.
Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom
Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina:
• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)
– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)
• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
2. Odrasle osobe s invaliditetom:
•koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
•čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave osobno na adresu: Braće Radića 3, 31421 Satnica Đakovačka ili na telefonski broj: 031852019 kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.
Krajnji rok za iskaz interesa je 08.09.2023. godine.

Javni poziv za iskaz interesa – Zaželi prevencija institucionalizacije – Općina Satnica Đakovačka

Skip to content