Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

S obzirom da LAG „Strossmayer“ planira prijavu na navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici imaju na području općina : Semeljci, Viškovci, Satnica Đakovačka, Strizivojna, na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:
• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave osobno na adresu: Splitska 21, 31 400 Đakovo ili na telefonski broj: 091/593-8756 kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Krajnji rok za iskaz interesa je 08.09.2023. godine.

Javni poziv za iskaz interesa

Skip to content