Natječaj za radno mjesto – radnik/radnica za pomoć u kući

Radno mjesto

Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 15
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 18.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 26.3.2019.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA

Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“
Splitska 21
31400 Đakovo
e-mail:lagstrossmayer.zazeli@gmail.com
Web stranica: www.lag-strossmayer.hr
OIB: 17280713448
Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta
Mobitel: 091/593-8756

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama
Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, – pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji,posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine.
Radno iskustvo: Nije važno
Vrsta zaposlenja: Na određeno, novootvoreni poslovi

Uvjeti radnog mjesta:

Mjesto rada (naselje): Općina Semeljci, Općina Viškovci, Općina Satnica Đakovačka, Općina Trnava, Općina Strizivojna
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

 

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 18.03.2019 do 26.03.2019.
Broj traženih radnika: 15

Osobni dolazak na adresu: Splitska 21, 31400 Đakovo
Pisana zamolba na adresu:
e-mail: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com
poštom: LAG „Strossmayer“
Splitska 21
31400 Đakovo
Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu za posao,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi, potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog natječaja), – dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje.

Uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Poslodavac

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ‘STROSSMAYER’
Kontakt:
osobni dolazak: SPLITSKA 21, ĐAKOVO
pismena zamolba: LAG “Strossmayer”, Splitska 21 , Đakovo
e-mailom: lagstrossmayer01@gmail.com

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=99215492

Komentiraj

Skip to content