Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Satnica Đakovačka

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE S
PODRUČJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA DA U PROSTORIJAMA
PRIJEMNOG UREDA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA, A. STARČEVIĆA 28,
31421 SATNICA ĐAKOVAČKA MOGU PREUZETI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRJEVA.
UZ ZAHTJEV JE POTREBNO DOSTAVITI VAŽEĆE RJEŠENJE CENTRA ZA
SOCIJALNU SKRB (PRESLIKA) KOJIM VAM JE PRIZNATO PRAVO NA
ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ
SKRBI.

Komentiraj

Skip to content