Obavijest o održavanju radionice za potencijalne prijavitelje na objavljene javne natječaje koji se financiraju sredstvima Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu

Dana 04. ožujka 2024. godine s početkom u 14:00 sati u Vijećnici Općine Satnica Đakovačka u Satnici Đakovačkoj, Braće Radića 3, održat će se radionica za potencijalne prijavitelje programa i projekata na objavljene javne natječaje koji se financiraju sredstvima Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu:
1. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu
2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu
3. Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2024.godinu

Na radionici će potencijalni prijavitelji dobiti informacije vezane za podnošenje prijave, popunjavanje potrebnih obrazaca i izvještavanje o utrošku sredstava odobrenih za realizaciju prijavljenog programa odnosno projekta.

Molimo sudjelovanje prijaviti do 01. ožujka 2024. godine do 12:00 sati na mail:
opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA UDRUGE

Skip to content