Odluka o financiranju javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2024. godinu

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21. i 6/22.), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o financiranju javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu, a financirati će se Udruge koje su navedene u Odluci koja se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Odluka o financiranju javnih potreba u sportu 2024

Skip to content