Odluka o financiranju Udruga građana Općine Satnica Đakovačka u 2024. godini

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21. i 6/22.), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o financiranju Udruga građana u 2024..godini. Proračunom Općine Satnica Đakovačka za 2024.godinu financirati će se Udruge koje su navedene u Odluci koja se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Odluka o financiranju udruga građana u 2024. godini

 

Skip to content