Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Satnica Đakovačka”

Skip to content