Odluke o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu te projekata udruga građana u 2020. godini.

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinski načelnik donosi

Komentiraj

Skip to content