Održana konferencija “Renewable source off energy”

U sklopu projekta “Energy efficient public power”, koji provode u partnerstvu Općina Satnica Đakovačka i Grad Subotica održana je konferencija “Renewable source off energy”, dana 3.rujna 2020.godine.

Projekt se financira sredstvima Općine Satnica Đakovačka, Grada Subotice i sredstvima Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020.

Skip to content