OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA

Obavještavamo mještane Općine Satnica Đakovačka da će se u periodu od 02.
do 07.10.2020. godine provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine.
Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem
zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci ( na
puteve njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su
nedostupni za sve ciljane vrste).
Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.
Mještane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom
domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.
Raspored provođenja deratizacije:

2.10.2020. godine – Gašinci

3. do 7.10.2020. godine – Satnica Đakovačka

Skip to content