Potpisan je ugovor o izvođenju radova za ugradnju solarnih elektrana na javne zgrade

U studenom 2020.godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na „Poboljšanje energetske učinkovitosti, Grupa 1. – Ugradnja solarnih elektrana na javne zgrade“.
Radovi ugradnje solarnih panela izvoditi će se na objektima u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka: Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka, Dom kulture, Nogometni klub Mladost Satnica Đakovačka, Nogometni klub HOŠK Gašinci, DVD Gašinci.
Predmet nabave je dio aktivnosti iz projekta E2P2 – „Energy efficient public power“ koji se financira sredstvima Općine Satnica Đakovačka i sredstvima Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020.
Skip to content