POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  SATNICA ĐAKOVAČKA

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno članku 178. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) propisana je obveza donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) utvrđen je obvezni sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Savjetovanja s javnošću provodi se u cilju upoznavanja javnosti s nacrtom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka odnosi na pitanja od interesa za građane.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

  1. prosinca 2021. – 20. siječnja 2022.

 

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr ili putem pošte na adresu:

Općina Satnica Đakovačka, Braće Radića 3, 31 421 Satnica Đakovačka

 

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, biti će izrađeno izvješće sa svim zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

PRILOZI

Poziv za savjetovanje zainteresiranoj javnosti

Nacrt Odluke

Obrazac za javno savjetovanje

 

Skip to content