Poziv na dostavu ponude za jednostavnu nabavu promidžbenog materijala za provedbu projekta “Imam priliku”

Javni naručitelj, Općina Satnica Đakovačka, pokrenuo je postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava promidžbenog materijala za provedbu projekta „Imam priliku“, kodni broj projekta: UP.02.1.1.06.0077., u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, UP.02.1.1.06., te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno čl. 7. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka br. 2/19).

I. Podaci o naručitelju:

Općina Satnica Đakovačka
Ante Starčevića 28
31421 Satnica Đakovačka
OIB:92899641323
Internet adresa: www.satnica-djakovacka.hr
E-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Opis predmeta nabave

Nabava promidžbenog materijala za provedbu projekta „Imam priliku“

Procijenjena vrijednost nabave

60.000,00 HRK

Evidencijski broj nabave

JN 14/19

PRILOZI

Poziv na dostavu ponude – Imam priliku

Troškovnik – Imam priliku

Komentiraj

Skip to content