Proglašenje prirodne nepogode

Dana 5. rujna 2022. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše na području Osječko-baranjske županije za štete kod pravnih i fizičkih osoba nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

 

Sukladno navedenom pozivamo poljoprivredne proizvođače kojima je nastala materijalna šteta da sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj:16/19.) prijave nastalu štetu.

 

Prijava štete podnosi se neposrednom predajom dokumentacije u Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka, na adresi Braće Radića 3, Satnica Đakovačka.

 

Prijavu štete moguće je podnijeti od 7. rujna 2022. godine do 13. rujna 2022. godine u razdoblju od 10:00 do 15:00 sati.

 

Za prijavu štete potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni propisani obrazac PN (Obrazac PN je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr ili u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Braće Radića 3, Satnica Đakovačka),
  2. Preslika obrasca Zahtjeva za potporu za 2022. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (List A i B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika,
  3. Izjavu PN2 (Izjavu PN2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr ili u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Braće Radića 3, Satnica Đakovačka),
  4. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

5. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (fotodokumentacija i dr.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela ukoliko je primjenjivo.

 

OBRAZAC_PN_-_Prijava_stete

Izjava_PN_2 .

Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije

Skip to content