Projekt “Imam priliku”

Općina Satnica Đakovačka sklopila je 01.04.2019.godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-20120 „Imam priliku“ , Kodni broj : UP.02.1.1.06.0077 s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Projekt će provesti Općina Satnica Đakovačka te partneri Općina Semeljci i Općina Viškovci. Financira se iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, Broj poziva: UP.02.1.1.06.

Cilj projekta „Imam priliku“ je da 40 trajno nezaposlenih osoba s područja navedenih općina dobije priliku za dodatno radno osposobljavanje, te stjecanje uvjeta za buduća zaposlenja i spremnost za izlazak na tržište rada čime će se povećati broj zaposlenih, smanjiti siromaštvo i socijalna isključenost. Projektne aktivnosti provoditi će se unutar 24 mjeseca te će korisnici biti uključeni u program obrazovanja, stjecanja vještina i predstavljanja poslodavcima.

Programi obrazovanja BESPLATNI su i provodit će se za zanimanja: cvjećara/ke – aranžera/ke, voditelj/ica ruralnog turizma, operater na PC računalu i voditelj/ica upravljanja projektnim ciklusom. Prijaviti se mogu dugotrajno nezaposlene, punoljetne osobe sa područja općina partnera.

 

 

Ako ste kreativni i imate smisla za skladno i lijepo, ako imate spretne ruke i uspijevate ideje provesti u djelo, ukoliko gajite ljubav prema cvijeću i ukrasnom bilju, volite aranžirati, a pri tome želite i zaraditi, pretvorite svoj hobi u zanimanje. Ovo je prava prilika za Vas.

Cvjećara/ke – aranžera/ke

Program osposobljavanja za obavljanje poslova cvjećara/ke – aranžera/ke traje ukupno 120 sati, od toga 40 sati teorijske nastave i 80 sati praktične nastave. U program se mogu upisati polaznici koji imaju završenu minimalno osnovnu školu. Po završetku programa polaznici će:

 • razlikovati osnovne vrste geofita, cvijeća za rez i orhideja;
 • razlikovati vrste za rez od vrsta za uzgoj u vrtu;
 • odabrati dobre proizvodne uvjete za uzgoj i razvoj geofita;
 • razlikovati osnove aranžiranja tijrkom povijesti;
 • obaviti osnovno slaganje cvijeća prema boji;
 • poznavati krug boja i nastajanje boja;
 • razlikovati posude i vaze;
 • birati vrste uzgojnih posuda prema svrsi i namjeni;
 • puniti uzgojne posude drenažom i supstratom;
 • razlikovati zaštićene prostore u uzgoju cvijeća;
 •  razlikovati generativno i vegetativno razmnožavanje cvijeća;
 • obaviti osnovno razmnožavanje, uzgoj i primjenu jednoljetnica, i mortela, jednogodišnjih penjačica, dvoljetnica i trajnica;
 • razlikovati igličaste, zimzelene i listopadne dendrološke vrste u aranžiranju;
 • pripremiti cvijeće za slaganje u posude i pričvršćivanje na podlogu
 • izraditi osnovu za aranžman od suhog cvijeća;
 • izraditi osnovu za podlogu za grobne vijence i bukete;
 • razlikovati lončanice;
 • obaviti osnovnu njegu lončanica, razmnožavati lončanice;
 • razlikovati 10 pravila aranžiranja;
 • pravilno slagati cvijeće u bukete za važnije prigode;
 • izraditi jednostavnu vjenčanu dekoraciju;
 • izraditi jednostavniji vjenčani buket;
 • izraditi jednostavan aranžman za groblje, grobni buket i vijenac;
 • aranžirati jednostavne poklone za razne prigode;
 • aranžirati male cvjetne košare;
 • izrađivati jednostavne aranžmane za vjerske blagdane;
 • izraditi osnovne aranžmane prema godišnjim dobima;
 • aranžirati jednostavne podne vaze;
 • ukrašavati prostor s lončanicama;
 • izrađivati male zidne aranžmane;
 • koristiti na siguran način ručne alate: škare za rezidbu, pile;
 • održavati pojedine alate i strojeve;
 • koristiti mjere osobne zaštite;
 • pružiti prvu pomoć.

 

Ruralni je turizam svaka turistička aktivnost u ruralnom prostoru (seoski turizam, ekološki turizam, lovni i ribolovni, vjerski, nacionalni i parkovi prirode, adrenalinski i avanturistički parkovi, zdravstveni turizam i dr.). Najčešći je oblik ruralnog turizma seoski turizam koji ujedinjuje poljoprivredne djelatnosti i turizam (agroturizam, kušaonica, izletište, ruralna kuća za odmor, ruralni obiteljski hotel, etnosela, etnozbirke, seoske manifestacije i dr.). Budući da se nalazimo na ruralnom području gdje se iz godine u godinu povećava obujam turističke ponude, polaznicima ovog programa osposobljavanja biti će uvelike olakšan pronalazak posla jer je voditelj ruralnog turizma sve traženije zanimanje na našem području.

Ovaj je program osposobljavanja ujedno i izvrsna prilika ako ste vlasnik obiteljskog ili poljoprivrednog gospodarstva i imate mogućnost i želju za širenjem, da proširite ponudu svoga gospodarstva na turističko-ugostiteljske usluge. Samim time Vama bliska i nezaposlena osoba dobit će priliku za osposobljavanjem i zapošljavanjem.

 

Voditelj/ica ruralnog turizma:

Program osposobljavanja za poslove voditelja/ice ruralnog turizma traje ukupno 180 sati, od toga 60 sati teorije, 40 sati vježbi i 80 sati praktične nastave. Uvjeti upisa u program: završena minimalno osnovna škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova, navršenih 18 godina. Po završetku programa polaznici će:

 • razlikovati osnovne pojmove u turizmu te zakone i propise koji uređuju turističku djelatnost;
 • planirati uređenost gospodarstva za prihvat gostiju te primijeniti pravila očuvanja okoliša na gospodarstvu;
 • primijeniti pravila lijepog ponašanja pri dočeku gostiju, kao i ponašanje u različitim situacijama;
 • pripremiti prikladna jednostavna jela i slastice vodeći računa o higijeni i HACCP načelima;
 • provesti načela marketinga i promocije djelatnosti ruralnog turizma;
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Napretkom tehnologije većina današnjih ponuđenih radnih mjesta zahtijeva i poznavanje rada na računalu. Da bi nezaposlenima omogućili što lakši pronalazak posla, osigurali smo program osposobljavanja za isti. Kada završite program osposobljavanja, bit
ćete informatički pismeni. To nije mala stvar. Imat ćete znanje i samopouzdanje da se uhvatite u koštac s radom na računalu, bilo u privatne ili poslovne svrhe.

 

Operater na PC računalu:

Program osposobljavanja za poslove operater/ka na PC računalu sastoji se od ukupno 120 sati, od toga 50 sati teorijske nastave i 70 sati vježbi. U program se mogu upisati osobe koje imaju završenu minimalno osnovnu školu. Znanja, vještina i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje, pohranu, prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu, papiru ili filmu, prema potrebama korisnika;
 • organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna, sigurna i djelotvorna izvedba;
 • operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima;
 • primjenu znanja o početcima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe;
 • nadziranje rada opreme;
 • srodni poslovi.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvaraju se vrata EU fondovima. EU fondovi predviđeni su za poduzetnike, obrtnike, općine, županije, udruge, obrazovne institucije, fizičke osobe te ostale javne institucije i sve se više koriste za dobivanje bespovratnih
sredstava. Samim time povećava se potražnja za osobama koje su educirane za rad na projektima koji se prijavljuju na objavljene natječaje EU fondova u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava za određena financiranja.

Voditelj/ica upravljanje projektnim ciklusom:

Program osposobljavanja za poslove voditelja upravljanja projektnim ciklusom traje ukupno 125 sati, od toga 47 sati teorijske nastave i 78 sati vježbi. U program se mogu upisati osobe koje imaju završenu minimalno srednju četverogodišnju školu, navršenih 18 godina starosti te koje imaju osnovne vještine rada na računalu. Sposobnosti koje polaznik stječe završetkom programa:

 • razlikovati i odabrati odgovarajuće fondove EU;
 • koristiti odgovarajuće obrasce, tehnike i alate za pisanje projektne aplikacije;
 • izraditi kompletnu projektnu aplikaciju;
 • provesti projekt u skladu s pravilima Europske komisije;
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od opasnosti na radnom mjestu i pružanja prve pomoći.

 

Nakon zvršetka programa obrazovanja polaznici će sudjelovati na dvije edukacije: Javno predstavljanje i Pisanje životopisa. Edukacije su osmišljene da bi polaznicima olakšale pronalazak posla te da bi stekli vještine predstavljanja poslodavcima, pisanja
životopisa, javnog nastupa, osnažili psihološki i ojačali vlastito samopouzdanje.

Kao što je već navedeno, SVI programi su obrazovanja BESPLATNI te je polaznicima osiguran prijevoz do mjesta održavanja edukacije, literatura, obrok i piće. Za upis u program osposobljavanja za cvjećara/ku – aranžera/ku i za voditelja ruralnog turizma potrebno je liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za koje su također osigurana sredstva kao i sredstva za trošak osiguranja od nezgode za sve polaznike.

Pri završetku svakog pojedinog programa za polaznike je predviđeno i besplatno studijsko putovanje. Putovanja se odnose na posjet Sajmu cvijeća u Zarebu za 10 polaznika programa obrazovanja za cjećara/ku – aranžera/ku u trajanju od dva dana; posjet Gornjoj Austriji za 10 polaznika programa za voditelja ruralnog turizma u trajanju od 4 dana; te na posjet Biogradu na Moru za 10 polaznika programa za voditelja upravljanja projektnim ciklusom u trajanju od 4 dana.

Molimo sve zainteresirane za programe osposobljavalja da nas, ukoliko imaju bilo kakvih pitanja, kontaktiraju na brojeve telefona: 095/528 4157 (Satnica Đakovačka), 091/959 2297(Viškovci), 095/535 2879(Semeljci) ili na mail: imampriliku@gmail.com. Također sve potrebne informacije možete pronaći i na web stranici www.imampriliku.com.

Komentiraj

Skip to content