Sustavna deratizacija

Obavještavamo mještane Općine Satnica Đakovačka da će se u periodu od 16. do 18.listopada 2017.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Trovanje štakora provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori na putove njihova kretanja i zadržavanja a, na skrovita mjesta na nadin da su nedostupni za sve ne ciljane
vrste.

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata

Raspored provođenja deratizacije:

  • dana 16. listopada 2017.god. – Gašinci, Satnica Đakovačka
  • dana 17 . i 18. listopada 2017.god. – Satnica Đakovačka

Komentiraj

Skip to content