Dan: 30. travnja 2024.

ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Sukladno članku 26. pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka općinski načelnik donio je Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Popis korisnika i tekst Odluke nalaze se u privitku objave. Odluka … Više

Skip to content