3. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka

U privitku se nalazi tekst natječaja i potrebna dokumentacija:

Tekst Javnog natječaja

Upute za prijavitelje

Privola

Obrazac za prijavu – Javne potrebe u kulturi

Izvješće o utrošenim sredstvima

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B2 Obrazac proračuna

Skip to content