Općenito

Odluka o izuzimanju obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića

Temeljem članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni … Više

Plan upisa djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka 2023/2024

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka zaprimati će se od 5. lipnja 2023. do 16. lipnja 2023.godine u Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka, na adresi Ante Starčevića 26, Satnica Đakovačka svaki radni dan od 7:00 … Više

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „Satnica Đakovačka“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02, URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog … Više

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „SATNICA ĐAKOVAČKA“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02,  URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje JAVNU … Više

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2023.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: – provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata – poticanje i promicanje sporta – … Više

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0298 u okviru otvorenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ,,Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ i članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ od 15. ožujka 2018. godine, … Više

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023.godini

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje projekata udruga građana od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu. Predmet financiranja su projekti čije se aktivnosti provode u području: socijalne skrbi, humanitarnih i … Više

Skip to content