Financiranje udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/17.), Jedinstveni upravni odjel na prijedlog Općinskog načelnika donosi GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2018. GODINU. Ovim Planom utvrđuje se godišnji raspored natječaja, javnih poziva i drugoj programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Satnica Đakovačka.


Natječaj za udruge iz područja kulture

Upute za prijavitelje, udruge kultura 2018
Tekst Javnog natječaja, udruge kultura 2018
Obrazac za prijavu – Javne potrebe u kulturi

B2 Obrazac proračuna
B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Izvješće o utrošenim sredstvima


Natječaj za udruge iz područja sporta

Upute za prijavitelje, udruge sport 2018
Tekst javnog natječaja, udruge sport 2018
Obrazac za prijavu – javne potrebe u sportu

B2 Obrazac proračuna
B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Izvješće o utrošenim sredstvima


Natječaj za ostale udruge građana

Upute za prijavitelje, financiranje udruga građana 2018
Tekst natječaja, financiranje udruga građana 2018
Obrazac za prijavu, udruge građana

B2 Obrazac proračuna
B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Izvješće o utrošenim sredstvima


Komentiraj

Skip to content