Produljenja postojećih ugovora poljoprivrednog zemljišta

Sukladno članku 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018) jedinica lokalne samouprave s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.
Stoga, pozivamo dosadašnje korisnike ukoliko žele postojeći Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske produljiti na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu ili raspisivanja javnog natječaja, da u što kraćem roku podnesu Zahtjev.

Zahtjev se predaje u Općini Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka.

OBRASCI

Zahtjev za produljenje

Izjava o podmirenim obavezama

Komentiraj

Skip to content