Javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/27, URBROJ: 2121/06-01/18-1, od 11. svibnja 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 22. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) biti će izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka, svakim danom od 9:00 do 14:00 sati.

 

PRILOZI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PPUO (14. svibnja 2018. godine)

Komentiraj

Skip to content