Odluke o financiranju projekata udruga za 2018. godinu

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 2/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09. i 1/13.), Općinski načelnik donosi ODLUKU o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u sportu, kulturi i drugih udruga građana za 2018. godinu.

 

PRILOZI

Odluka o financiranju projekata za provođenje javnih potreba za udruge građana za 2018. godinu

Odluka o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Odluka o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Komentiraj

Skip to content