Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2023.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
– poticanje i promicanje sporta
– djelovanje sportskih udruga
– sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
– planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Satnica Đakovačka.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Satnica Đakovačka, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Satnica Đakovačka u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

PRILOZI

Tekst javnog natječaja

Upute za prijavitelje

Privola

Obrazac za prijavu

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izvješće o utrošenim sredstvima

 

Skip to content