JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), općinski načelnik objavljuje dana 24.rujna 2020.godine mogućnost za JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Javnim uvid trajat će petnaest (15) dana u vremenu od  24.9.2020. do 9.10.2020. godine.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka (dalje u tekstu: Program) bit će izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka, svakim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Prigovori na Program se mogu dostaviti do 9.10.2020. godine u pisanom obliku na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka ili putem maila: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

O prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, sukladno članku 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj:20/18., 115/18. i 98/19.).

OPĆINSKI  NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.

Komentiraj

Skip to content