Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Satnica Đakovačka

Tvrtka Pestrid d.o.o., Bilje, za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Satnica Đakovačka u periodu od 02. do 07.10.2O2O.g.

Skip to content