Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 05.prosinca 2018.godine mogućnost za

JAVNI UVID U
PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Javnim uvid trajat će petnaest (15) dana u vremenu od 5.12.2018. do 20.12.2018. godine .

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka (dalje u tekstu: Program) bit će izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka, svakim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Prigovori na Program se mogu dostaviti do 20.12.2018.godine u pisanom obliku na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka ili putem maila: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

O prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, sukladno članku 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj: 20/18.).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Šimić, v.r.

Komentiraj

Skip to content