Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 23. svibnja 2018.godine mogućnost za

JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

 

Javnim uvid trajat će petnaest (15) dana u vremenu od 23.5.2018. do 06.06.2018. godine. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka (dalje u tekstu: Program) bit će izloženu prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 37421 Satnica Đakovačka, svakim danom od 9:00 do 14:00 sati.

Prigovori na Program se mogu dostaviti do 06.06.2018. godine u pisanom obliku na adresu:

Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka ili putem maila: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr
O prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, sukladno članku 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj: 20/18).

 

PRILOZI

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općina Satnica Đakovačka

TablicaV1 Satnica Đakovačka – popis čestica

Komentiraj

Skip to content