Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine

Temeljem članka 88. stavak l. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine broj: 153/13.), Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka daje obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka.

Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi II. izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka (Služebni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 8/16). O prijedlogu navedenog Plana provesti će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeno sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Satnice Đakovačka, Ante Starčevića 28, na web stranici: www.satnica-djakovacka.hr, putem maila: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

 

PRILOZI

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PPUOSĐ

Komentiraj

Skip to content