Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

Obavještavamo mještane Općine Satnica Đakovačka da će se u periodu od 17. do 18. rujna 2019.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na puteve njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje. Mještane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom
domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

  • 17. rujna 2019.god. –Gašinci, Satnica Đakovačka
  • 18. rujna 2019.god. – Satnica Đakovačka

Komentiraj

Skip to content