Odluka o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju članka 30.stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj:50/17.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23.siječnja 2018.godine donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Satnica Đakovačka.

 

PRILOZI

Odluka o razvrstavanju miješanog i biorazgradivog otpada Općina Satnica Đakovačka

Komentiraj

Skip to content