Poziv na edukaciju za nositelje turističke ponude i davatelje usluga na ruralnom području grada Đakova i Đakovštine

Općina Satnica Đakovačka podupire projekt Turističke zajednice Grada Đakova – EDUKACIJA ZA NOSITELJE TURISTIČKE PONUDE I DAVATELJE USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU GRADA ĐAKOVA I ĐAKOVŠTINE, koji se provodi uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Grada Đakova i Loklane akcijske grupe Strossmayer.

Projektna aktivnost je provedba edukacija dana 8. i 9.studenoga 2018.godine.

Jedna osoba s područja Općine Satnica Đakovačka moći će sudjelovati u navedenim projektnim aktivnostima.
Općina Satnica Đakovačka poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe koje se bave ili namjeravaju baviti djelatnošću koja je predmet edukacije, da se prijave putem mail opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr za sudjelovanje.

Za prijavu je potrebno dostaviti životopis osoba koja želi sudjelovati na edukaciji, te ukratko opis dosadašnjih djelatnosti i budućih planova.

Rok za prijavu je 29.studenoga 2018.godine.

PRILOZI

Poziv Edukacija Turistička ponuda i ruralno područje Đakova i Đakovštine

Komentiraj

Skip to content