Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana

Obavještavamo Vas da je Općina Satnica Đakovačka na temelju Odluke o izradi Plana započela izradu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Satnica Đakovačka.

Izmjene i dopune obuhvaćaju:

  1. Izmjene vezane za reciklažna dvorišta u naseljima Gašinci i Satnica Đakovačka,
  2. omogućavanje izgradnje građevine javne namjene (društveni dom i turističko–informativni centar i sl.) na kč.br 731 k. o. Satnica Đkovačka,
  3. Usklađenje s Prostornim planom Osječko – baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 01/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16-pročišćeni tekst).

Molimo vas da nam na temelju Članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 I65/17) dostavite vaše zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti georeferencirani i u službenoj kartografskoj projekciji – HTRS) za izradu Plana, u roku od najviše 20 dana, samo u dijelovima koji su predmet izrade ovih izmjena i dopuna.

U vezi eventualnih stručnih pitanja i sl. možete kontaktirati stručnog izrađivača Plana: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a; Sandra Horvat dipl. ing. arh., tel: 031-225-100 fax: 031-211-855, e-mail: sandra.horvat@zppo.hr.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.

PRILOZI

odluka o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Komentiraj

Skip to content