Provedba proljetne deratizacije na području Općine

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Satnica Đakovačka u periodu od 12. do 14. ožujka 2018.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC; RATIMOR MEKI MAMAC

  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)
  • U sluaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.
  • Akcija sustavne deraztizacije provodi se prema odredbama iz programa mjeera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.
  • Voditelj deratizacije: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098/132-0034)

Građane molimo na oprez i suradnju. Raspored provođenja deratizacije: 12. – 14. ožujka 2018. – Satnica Đakovačka, Gašinci

Komentiraj

Skip to content