Dan: 2. veljače 2023.

Godišnji plan javnih natječaja za 2023. godinu

Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj:26/15. i 37/21.) i članka 12. Pravilnika o financiranju projekata i javnih … Više

Skip to content