Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
  • poticanje i promicanje sporta
  • djelovanje sportskih udruga
  • sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
  • planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Satnica Đakovačka

 

PRILOZI

Tekst javnog natječaja

Obrazac proračuna

Izvješće o utrošenim sredstvima

Privola

Obrazac za prijavu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skip to content