Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 2/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021.godinu

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu. Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani projekti udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja. Projekti udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Satnica Đakovačka.

Predmet financiranja su projekti čije se aktivnosti provode u području:

  1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
  2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  3. zaštite okoliša i zdravlja
  4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
  5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
  6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
  7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
  8. skrbi o umirovljenicima
  9. poboljšanje kvalitete života zajednice
  10. promicanje gospodarstva

 

PRILOZI

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac proračuna

Upute za prijavitelje

Izvješće o utrošenim sredstvima

Privola

Skip to content